Wróć Spółdzielnie mieszkaniowe nieruchomosci.plocman.pl

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płocku

09-400 Płock, ul. Kwiatka 5

tel.: 24 366 03 30

adres www: http://www.mtbs.plock.pl

adres email: mtbsplock@plocman.pl

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płocku jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Płock.
MTBS Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1996 roku. Kapitał zakładowy spółki na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosi 15.100.000,00 zł.
              
     Skład Rady Nadzorczej Spółki
        Jacek Pijanowski                                      -   Przewodniczący Rady Nadzorczej            od 7.04.2011
        Roman Tadeusz Niesiobędzki              -   Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej   od 7.04.2011
        Katarzyna Maria Lachowicz - Wojtyłko  -   Sekretarz Rady Nadzorczej                        od 7.04.2011
                
     Zarząd Spółki
        Mirosław Kłobukowski    -   Prezes Zarządu       e-mail:  m.klobukowski@mtbs.plock.pl
        
        Bożena Sobiecka             -   Prokurent                  e-mail:  b.sobiecka@mtbs.plock.pl
        Kazimierz Kamycki           -   Prokurent                  e-mail:  k.kamycki@mtbs.plock.pl
        Urszula Gościniak            -   Główna Księgowa  e-mail:  u.gosciniak@mtbs.plock.pl


Przedmiotem działalności MTBS Sp. z o.o. jest przede wszystkim budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz:
-   nabywanie budynków mieszkalnych,
-   przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
-   wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółki,
-   sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jej własności,
-   przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
-   pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
-   budowanie budynków i lokali użyteczności publicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu /osiedla/ mieszkaniowego,
-   zbywanie nieruchomości i obiektów stanowiących własność Spółki w uzasadnionej sytuacji ekonomicznej,
-   budowa mieszkań, lokali użytkowych oraz innych lokali, części budynków lub budynków na sprzedaż za środki przyszłych właścicieli,
-   prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

MTBS sp. o.o. w Płocku na dzień 01.01.2008 r. zarządza i administruje 97 budynkami, w których znajduje się łączna liczba 3192 lokali.
Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 173.390,26 m2.
Zasób własny Spółki stanowi 39 budynków o 1719 lokalach mieszkalnych i  powierzchni  użytkowej 78.807,52m2.

Aktualne inwestycje:

Na Starym Mieście u zbiegu ulic: Kwiatka, Bielska i Sienkiewicza trwa budowa zespołu budynków (mieszkań i i lokali usługowych) Złoty Róg.
Więcej szczegółów dostępnych jest w dziale Oferta.

Przy ul. Sienkiewicza 63 trwa budowa budynku z lokalami mieszkalnymi i usługowymi.

 

Drukuj

Nove  Kino  Przedwiośnie  zaprasza

  • repertuar
  • aktualności
rezerwacja