Wróć Spółdzielnie mieszkaniowe nieruchomosci.plocman.pl

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

09-407 Płock, ul. Gierzyńskiego 17

tel.: 24 263 60 70 - centrala, 24 263 68 74 - sekretariat

adres www: http://www.msmplock.pl

adres email: sekretariat@msmplock.pl

Celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przedmiot działalności spółdzielnia realizuje poprzez:

    budowę  lub  nabywanie  budynków  w  celu  ustanowienia  na  rzecz  członków  odrębnej  własności znajdujących

    się  w  tych  budynkach  lokali  mieszkalnych  lub  lokali  o  innym  przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

    budowę  lub  nabywanie  budynków  w  celu  ustanowienia  na  rzecz  członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących  się  w  tych  budynkach  lokali  mieszkalnych  lub  lokali  o  innym  przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,

    budowę  lub  nabywanie  budynków  w  celu  ustanawiania  na  rzecz  członków  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokali  mieszkalnych  znajdujących  się  w  tych  budynkach,

    budowę  lub  nabywanie  domów  jednorodzinnych  w  celu  przeniesienia  na  rzecz  członków  własności  tych  domów,

    udzielanie  pomocy  członkom  przy  budowie  przez  nich  budynków  mieszkalnych  lub  domów  jednorodzinnych,

    budowę  lub  nabywanie  budynków  w  celu  wynajmowania  lub  sprzedaży  znajdujących  się  w  tych  budynkach  lokali  mieszkalnych  lub  lokali  o  innym  przeznaczeniu,

    zarządzanie  nieruchomościami  stanowiącymi  jej  własność  oraz  własność  jej  członków,

    zarządzanie  nieruchomościami  nie  stanowiącymi  jej  mienia  lub  mienia  jej  członków  -  na  podstawie  umowy  zawartej  z  właścicielem  (współwłaściciel)  tej  nieruchomości,

    prowadzenie  innej  działalności  gospodarczej,  jeżeli  działalność  ta  jest  związana  bezpośrednio  z  realizacją  celu.

Spółdzielnia  prowadzi  swoją  działalność  samodzielnie lub na podstawie zawartych umów. W ramach tej działalności spółdzielnia może:

    nabywać potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie  wieczyste,

    prowadzić działalność  budowlaną  i  remontową  na rzecz swoich członków i osób trzecich,

    prowadzić działalność w  zakresie  usług  inwestycyjnych,  w  tym  usług  inwestora  zastępczego  i  nadzoru  inwestycyjnego  na rzecz swoich członków  i osób  trzecich,

    budować lub nabywać urządzenia infrastruktury technicznej, społecznej, urządzenia pomocnicze i gospodarcze,

    prowadzić gospodarkę zasobami mieszkaniowymi,

    prowadzić działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Drukuj

Nove  Kino  Przedwiośnie  zaprasza

  • repertuar
  • aktualności
rezerwacja